Kompetensområde

Modellering och Förvaltning

Connect

iStock-1287248836-webb.jpg

 

Nära sammanlänkat med arkitekturarbete är modellering. Det kan handla om allt ifrån applikations-, informations eller processkartläggningar till modeller över hela projekt och vilka förflyttningar som görs i relation till verksamhetens mål. Oavsett vilket fokus man har, och oavsett notation eller verktyg, är våra modellerare experter.

Vi stöttar framtagandet av modeller och diagram genom att direkt modellera efter kundernas behov eller genom att stötta kunderna i att själva modellera. Det gör vi genom modellering, facilitering och utbildning.

Vi stöttar även förvaltningen av framtaget material och beslutade metoder genom verktygsstöd, metodstöd, handböcker och rådgivning.

Jobbar du redan på aRway?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@arway.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor